Những chiến dịch PR huyền thoại trong lịch sử thế giới

Những chiến dịch PR huyền thoại trong lịch sử thế giới

Photo by Kristopher Roller / Unsplash

Có bao giờ bạn tự hỏi ngành PR đã trải qua quá trình lịch sử phát triển như thế nào chưa? Từng có những chiến dịch PR nào trên thế giới tạo ra những kết quả tuyệt vời đến không ngờ không?